Скъпи зрители,

Създадени са правила и организация за спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с извънредната ситуация в цялата страна , с които родителите и техните деца трябва да се запознаят и съобразят за нормалното протичане на спектаклите.

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ.

Пълните правила може да прочетете тук: https://teatarkazanlak.com/новини

За повече информация и закупуване на билети: 0896 710 296 / 0896 690 963


Новини

,,АЛИОЛУВАТА КЪЩА” ОТВАРЯ ВРАТИ ОТ 30 МАЙ!

Създадени са правила и организация за спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с извънредната ситуация в цялата страна , с които родителите и техните деца трябва да се запознаят и съобразят за нормалното протичане на спектаклите.

 •  Всяко дете задължително трябва да бъде с придружител.
 •  Обособени са отделни коридори за вход и изход на зрителите.
 •  Задължително е носенето на лични маски при посещение на спектакъл.
 •  Няма да се допускат лица с прояви на остри респираторни болести ( повишена температура, кашлица, хрема и др.)
 •  Преди представленията ще се извършва дезинфекция на сценичните и зрителните пространства, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 на Заповед № РД-01- 262/14.05.2020 г на Министъра на здравеопазването.
 •  Осигурени са дезинфектанти за хигиена на ръцете на входа, които ще се ползват задължително от всички зрители и изпълнители.
 •  За обслужващия представленията персонал са осигурени лични предпазни средства, в зависимост от спецификата на работата и оценката на риска на работното място.
 •  Дейността по посрещането на публиката, закупуването на билети , настаняването е организирана така, че да не се допусне струпване на хора и да се спазва дистанция.
 •  Зрителните места са обособени на изискуемата
  дистанция от 1,5 м.
 •  На видно място ще бъдат поставени информационни табели за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете. Ще бъдат ясно разчертани посоките за движение за вход и изход на посещенията. На разположение ще бъдат служители на театъра за допълнителна информация и координация за спазване на мерките.

За повече информация и закупуване на билети :
0896 710 296 / 0896 690 963 

Внимание !!!
Местата са ограничени поради мерките за безопастност и изискуемата дистанция от 1,5м

Гарантираме Ви сигурност, безопастност, спокойствие и приятни преживявания и емоции!

Очакваме ви !!!